KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

§ 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MWS Technical Solutions Włodzimierz Sieradzki z siedzibą w Goczałkowicach Zdrój (43-230), Borowinowa 16

§ 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, wymiany informacji handlowych, przesłania oferty marketingowej, sporządzenia dokumentów sprzedażowych tj. uzasadnionego interesu administratora, którym jest bieżąca obsługa klientów i marketing produktów własnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”)

§ 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, którym dane powierzane są dla potrzeb obsługi handlowo-technicznej;

§ 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;

§ 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

§ 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

§ 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów opisanych w punkcie 2;

§ 8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z firmą MWS Technical Solutions Włodzimierz Sieradzki pod adresem email: kontakt@mws-solutions.pl