Membrany firmy Asahi Kasei Chemicals przeznaczone są do uzdatniania wody, rozdzielania faz i oczyszczania w różnego rodzaju przemysłach włączając to przemysł elektroniczny, wody komunalne, elektrownie, przemysł samochodowy,  farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny i inne.

 

Membranowe moduły filtracyjne Microza® firmy Asahi Kasei Chemicals zostały zaprojektowane przede wszystkim do aplikacji mających na celu przetwarzanie/obróbkę wody. Moduły te wykorzystują chronioną prawnie technologię membran kapilarnych wykonanych z PVDF (Polichlorku winylidenu) o wysokiej i „elastycznej” wydajności oraz zaawansowanych technikach łączenia, co zapewnia wyjątkowo mocną konstrukcją modułów.

 

 

Moduły Microza® pracują w trybie od zewnątrz - do wewnątrz z niewielkim przepływem zwrotnym, membrany umieszczane są równolegle do kierunku przepływu strumienia zasilającego i przez membranę przedostaje się wyłącznie oczyszczony strumień cieczy.

Podczas procesu filtracji powstają dwa strumienie wylotowe: filtrat -permeat oraz zwrotny. Filtrat stanowi
przetworzona – oczyszczona woda, natomiast niewielka część strumienia zawracana do strumienia zasilającego. Strumień ten odbierany jest w górnej części modułu, co zapewnia całkowite wykorzystanie dostępnej powierzchni filtra poprzez zwiększenie prędkości przepływu w górnej części modułu. Cząstki ciała stałego zatrzymane na powierzchni filtra usuwane są poprzez okresowe przemywanie, przedmuchiwanie powietrzem oraz czyszczenie chemiczne.