„Obowiązkiem każdego człowieka jest – dla dobra ogółu – oszczędne i rozumne gospodarowanie wodą”

MWS TECHNICAL SOLUTIONS


 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR FIRMY AMIAD WATER SYSTEM LTD.

Firma Amiad Water Systems Ltd ( AMIAD, ARKAL, FILTROMAT) od ponad 40 lat zaspokaja w bardzo szerokim zakresie potrzeby uzdatniania i oczyszczania różnego rodzaju wód poprzez rozwijanie i produkowanie różnego rodzaju wyjątkowo wydajnych filtrów odmywalnych-   samoczyszczących ( screen/siatkowych, spin klin/dyskowych) dla potrzeb przemysłowych, komunalnych oraz dla rolnictwa..

Zapewnia optymalne kreatywne rozwiązania dla każdego zastosowania filtracji i dostarcza swoje rozwiązania do ponad 66 krajów na całym świecie, poprzez siedem swoich spółek zależnych i biur sprzedaży oraz firm współpracujących . Firma na rynku filtracji dostarcza innowacyjne i niezawodne produkty wysoką jakość usług i niezawodną obsługę klienta.

Celem Amiad Water Systems Ltd jest pomóc naszym klientom w otrzymaniu czystej wody przy jak najniższych kosztach zarówno inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych przy zachowaniu odpowiedniej niezawodności proponowanych rozwiązań.

 

Program produkcji zapewnia rozwiązania niemalże w pełni wszystkie potrzeby naszych klientów poprzez systemy filtracyjne: plastikowe, stalowe, dyskowe czy tkane siatki; filtry manualne czy w pełni zautomatyzowane; o dokładności filtracji od 2 do 3500 mikrometrów i przepływów w zasadzie nieograniczonych dzięki modułowej konstrukcji.

 

Systemy filtracyjne Amiad Water Systems są nie tylko efektywnymi, skutecznymi i niezawodnymi ale także przyjaznymi środowisku naturalnemu poprzez:

 • nie stosowanie chemikaliów;
 • obniżanie do minimum zapotrzebowanie na wodę do procesu odmywania;
 • redukcję zapotrzebowania na energię;
 • niewielką powierzchnię zabudowy.

DOSTARCZAMY CZYSTĄ WODĘ PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH EKOLOGICZNIE

Rozwiązania filtracyjne Amiad stosowane są w ponad 80 krajach na całym Świecie w wielu zastosowaniach włączając w to:

 • rolnictwo i procesy nawadniania;
 • wody procesowe;
 • ścieki przemysłowe
 • wody komunalne ( pitne i oczyszczalnie ścieków);
 • prefiltracja ochraniająca kosztowne urządzenia oraz prefiltracja ochronna membran począwszy od ultrafiltracji do odwróconej osmozy włącznie.

AMIAD


Filtry serii SAF czy ABF są w pełni zautomatyzowanymi filtrami samoczyszczącymi odmywalnymi wyposażonymi w mechanizm elektrycznego odmywania wstecznego podciśnieniowego czy zgarniającego 100% powierzchnię elementu filtracyjnego.

Technologia podciśnieniowego odmywania nie jest stosowana przez innych producentów.

 

Filtry typu Amiad SAF wyposażone są w podciśnieniowo – skanującym systemem odmycia a z kolei filtry typu: Amiad ABF wyposażone są unikalnej konstrukcji zgarniacz zanieczyszczeń. Składają się one z wielowarstwowego elementu filtracyjnego wykonanego ze stali nierdzewnej o różnych stopniach dokładności począwszy od 10 do 800 mikrometrów i zapewniają wysoką wytrzymałość, wysoką efektywność filtracji dzięki warstwowej strukturze materiału filtracyjnego jak wysoką skuteczność odmywania/ samooczyszczania. Tak skonstruowany materiał filtracyjny sprzyja odkładaniu się placka filtracyjnego, który może być szybko i całkowicie usunięty a dzięki technologii podciśnieniowego sekcyjnego odmycia używającego dla tego celu mniej niż 1% wody przeznaczonej do procesu filtracji. Technologie ta zapewnia ciągły przepływ podczas procesu filtracji przy niewielkim spadku wydajności.

 

Obraz1

 

 

Filtry te przeznaczone są dla szerokiego zakresu przepływów aż do 7200 m³/h , z różnego typu dokładnością filtracji od 10-800 mikrometrów.

ZALETAMI SAMOODMYWALNYCH FILTRÓW SAF CZY ABF FIRMY AMIAD SĄ:

 • Duża powierzchnia filtracyjna, niezawodny mechanizm pracy i prosta konstrukcja filtra jest idealnym rozwiązaniem dla niskiej jakości wód jak i bardzo dokładnej filtracji
 • Automatyczne odmywanie w zależności od różnicy ciśnień lub zadanego czasu
 • Praca w trybie automatycznym
 • Ciągły przepływ podczas płukania/odmywania/samooczyszczania
 • Solidny i niezawodny mechanizm samooczyszczający nawet w bardzo trudnych warunkach pracy
 • Minimalna objętość wody niezbędna do odmywania i wspaniała ciągła praca podczas odmywania
 • Mniej niż jeden procent wody potrzebny jest do skutecznego odmycia
 • Bardzo trwały element filtrujący
 • Łatwa instalacja i obsługa
 • Lekka i zwarta konstrukcja

ARKAL


Firma Arkal od kilkunastu lat wchodzi w skład grupy Amiad i reprezentuje grupę filtrów samoczyszczących wykorzystującą inną niż Amiad technologię.

Systemy filtracyjne ARKAL działają w oparciu o technologię specjalnie skonstruowanych dysków filtracyjnych. Cienkie, kodowane kolorami polipropylenowe lub nylonowe dyski są diagonalnie grawerowane obustronnie zgodnie ze specyfikowanymi mikrometrowymi rozmiarami. Dyski określonej serii są ułożone i skompresowane na specjalnie zaprojektowanym trzpieniu. Po ułożeniu dysków rysy na górnej powierzchni pierścieni dotykają rys na dolnej powierzchni pierścieni znajdujących się bezpośrednio nad nimi i odwrotnie, tworząc element filtracyjny z statystycznie ważna serią szczelin dla zatrzymywania cząstek stałych. Ten stos filtracyjny jest ułożony w obudowie odpornej na ciśnienie i korozję.

Każdy zespół filtracyjny składa się z wielu głowic odmywanych indywidualnie co pozwala na skuteczne i efektywne odmywanie określonej głowicy filtracyjnej bez przerywania ciągłości procesu filtracji.

 

 

 

 

 

Filtry Arkal Spin Klin przeznaczone są dla szerokiego zakresu wydajności nawet do 30 000 m³/h i dokładności filtracji od 20 do 400 mikrometrów. Zaletami tych filtrów jest wysoka efektywność filtracji i dużo większa skuteczność odmywania (odporność blokowanie filtra) dla cieczy zawierających substancje organiczne jak glony, substancje ropopochodne i inne.

 

 

 ZALETY FILTRÓW ARKAL – SPIN KLIN:


 

SPIN KLIN SIATKOWY, SZCZELINOWY
·         Usuwanie cząstek o określonym rozmiarze wysoka niska
·         Skuteczność odmywania – backwash wysoka średnia
·         Pojemność na zanieczyszczenia i podczas cykli filtracyjnych średnia niska
·         Zachowanie funkcjonalności podczas okresowego obciążenia zanieczyszczeniami od wysokiego do ekstremalnego średnia bardzo niskie
·         Zużycie wody i energii dla procesu odmywania niska średnia
·         Zabezpieczenie przed migracją cząstek stałych wysoka niska
·         Odporność na korozję wysoka niska
·         Serwis i obsługa łatwa i nie droga trudna i droga
·         Konstrukcja modułowa zajmuje małą powierzchnię i umożliwia elastyczne działanie wysoka średnia