AMF2 - filtr bardzo dokładny

EBS filtr dokładny

ABF filtr zgróbny

Przeznaczony do bardzo dokładnego oczyszczania oczyszczania i uzdatniania cieczy

 • Wydajność do 320m3/h
 • Dokładność filtracji od 2 do 20µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 0,5 bar

Przeznaczony dla dokładnego oczyszczania średnio zabrudzonych cieczy

 • Wydajność do 7200m3/h
 • Dokładność filtracji 10 – 800 µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 2 bary

Przeznaczony dla oczyszczania silnie zabrudzonych cieczy

 • Wydajność do 7200m3/h
 • Dokładność filtracji 200 – 3500 µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 2 bary

Omega serii filtr

ScanJet filtr

SAF filtr

Przeznaczony dla dokładnego oczyszczania przy niskiej powierzchni zabudowy

 • Wydajność do 5000m3/h
 • Dokładność filtracji 10 – 500 µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 2 bary

Przeznaczony dla dokładnego oczyszczania silnie zabrudzonych cieczy

 • Wydajność do 1000m3/h
 • Dokładność filtracji 25 – 300 µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 1,5 bara

Przeznaczony dla wielorakich zastosowań 

 • Wydajność do 400m3/h
 • Dokładność filtracji 10 – 800 µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 2 bary

TAF seria filtrów

Super Galaxy seria

4”-6” Galaxy

Innowacyjny plastikowy filtr przeznaczony dla  szerokich zastosowań

 • Wydajność do 50m3/h
 • Dokładność filtracji 10 – 500 µm
 • Minimalne ciśnienie pracy 1,5 bar

Przeznaczony dla wysokich przepływów  przy bardzo efektywnym oczyszczaniu wszelkiego rodzaju roztworów wodnych

 • Wydajność od 500 m3/h do 50000m3/h
 • Dokładność filtracji 20 – 400 µm
 • Minimalne ciśnienie odmycia 2,8 bar
 • Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Innowacyjny filtr przeznaczony dla zatrzymywania dużej ilości zanieczyszczeń stałych

 • Wydajność od 200 m3/h do 3000m3/h
 • Dokładność filtracji 20 – 400 µm
 • Minimalne ciśnienie odmycia 2,8 bar
 • Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

3”-4” Spin Klin Apollo

2”-3” Spin Klin

2” Spin Klin Air Aided

Przeznaczony dla dużych przepływów i małej powierzchni zabudowy

 • Wydajność od 90 m3/h do 600m3/h
 • Dokładność filtracji 20 – 400 µm
 • Minimalne ciśnienie odmycia 2,8 bar
 • Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Przeznaczony dla małych i średnich przepłyywów małej powierzchni zabudowy

 • Wydajność od 90 m3/h do 600m3/h
 • Dokładność filtracji 10 – 200 µm
 • Minimalne ciśnienie odmycia 2,8 bar
 • Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Przeznaczony dla małych i średnich przepłyywów z odmyciem wspomaganym sprężonym powietrzem

 • Wydajność od 90 m3/h do 600m3/h
 • Dokładność filtracji 10 – 200 µm
 • Minimalne ciśnienie odmycia 2,8 bar
 • Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar