Dane firmowe

Pełna nazwa firmy: MWS TECHNICAL SOLUTIONS WŁODZIMIERZ SIERADZKI
Właściciel firmy: Włodzimierz Sieradzki

NIP: 6381345873
REGON: 273918657

 

Adres siedziby firmy:

ul. Borowinowa 16
43-230 Goczałkowice-Zdrój
Powiat pszczyński
Wojewodztwo śląskie

Przeważająca działalność firmy:

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 71.12.Z)

Firma prowadzi działalność w zakresie:

PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowi…
PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne
PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyf…
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację